• treci
  • prvi
  • peti
  • tri
  • Cetvrti
Softver za zadruge i kolske vage - direktno preuzimanje podataka sa mernih uređaja
ponedeljak, 06 avgust 2012 00:00

Program za kolske vage je softverski proizvod kojim je omogućeno direktno pruzimanje podataka sa mernog uredjaja koji je povezan na kolsku vagu. Varijante ovog programa idu od osnovne verzije programa kojom se vrši samo merenje i štampa kantarskih odvaga (prijema i otpreme) pa do verzije koja je namenjena firmama koje se bave otkupom žitarica i gde je omogućeno automatsko svodjenje na JUS pri prijemu ili otpremi žitarica kao i drugi poslovi kojim se firme ovog tipa bave.

Neki od podržanih menih uredjaja su: bm150, mx100, diva11, km05, WE2110 ….

Opširnije...
 
Novogen - integrisani informacioni sistem
nedelja, 10 jun 2012 13:22

20. maja 2012. godine u preduzeću Novogen iz Šapca pušten je u rad integrisani informacioni sistem Alfasoft Biznis. Pročitajte više o našem softverskom proizvodu.

 
Implementacija softvera u glavnoj apoteci Doma zdravlja
petak, 08 jun 2012 14:15

01. juna 2012. godine uspešno je implementiran softver u glavnoj apoteci rumskog Doma zdravlja. Alfa Apoteka omogućava prepoznavanje svih izdatih recepata i dobijanje svih podataka o osiguraniku, lekaru i leku jer je ostvarena veza sa elektronskim kartonom - AlfaSoft softverom koji koristi lekar. Pored efikasnog i funkcionalnog izdavanja lekova, proces fakturisanja recepata Republičkom fondu zа zdrаvstveno osigurаnje je ubrzan jer se podaci o receptima prenose u elektronskom formatu.

 
AlfaHladnjača – proširenje funkcionalnosti
sreda, 29 februar 2012 11:13

Dodate su nove funkcionalnosti softverskom rešenju AlfaHladnjača u Rudnap Agrar-u. Moguće je direktno preuzimanje podataka sa elektronske vage povezane sa računarom. Nova mogućnost je i štampanje maloprodajnih deklaracija sa bar kodom putem termalnog printera. Sva potrebna oprema: ručni računari(PDA), industrijski štampači i elektronske vage mogu se nabaviti u AlfaSoftu.

 
Aleksandrija petrol – agencijsko knjigovodstvo sa POS softverom
sreda, 29 februar 2012 11:08

Novi korisnik našeg poslovnog softvera je preduzeće Aleksandrija petrol iz Temerina. U maloprodajnom objektu instalirana je AlfaSoft Kasa prilagođena svim specifičnostima rada benzinske pumpe(vođenje lagera po automatima za istakanje goriva,pumpni izveštaj...). Postavljena je agencijska verzija knjigovodstvenog programa AlfaSoftBiznis koja omogućava vođenje poslovnih knjiga za više preduzeća ili maloprodajnih objekata, obračun ličnog dohotka,kadrovsku evidenciju itd. Putem interneta moguće je slanje kalkulacija u maloprodajne objekte kao i  preuzimanje podataka o dnevnom prometu objekta.

 
Informacioni sistem laboratorije u Platičevu
četvrtak, 01 mart 2012 00:00

01. marta 2012.  godine pušten je u rad  informacioni sistem u laboratoriji rumskog Doma zdravlja u Platičevu. Softver je u potpunosti usaglašen i povezan sa elektronskim kartonom.  Nakon elektronske obrade laboratorijskih rezultata, isti se štampaju i izdaju pacijentima. Jedna od najbitnijih funkcionalnosti programa je što lekar ima uvid u verifikovane laboratorijske rezultate u elektronskom obliku.

 
Gold Impex Šabac - integrisani informacioni sistem
utorak, 17 april 2012 07:07

Implementacija integrisanog informacionog sistema u preduzeću Gold Impex iz Šapca ulazi u poslednju fazu. Novi Windows server,zajedno sa SQL 2008 R2 serverom u potpunosti će omogućiti brz i pouzdan rad korisnicima AlfaSoft Biznis-a. Moduli za robno-materijalno i finansijsko knjigovodstvo, kadrovsku evidenciju, obračun ličnog dohotka, komercijalno poslovanje zajedno sa POS sistemom AlfaSoft Kasa u narednom periodu činiće kvalitetnu podršku funkcionisanju preduzeća.

 
Projektovanje i implementacija računarske mreže - Thinkologies
utorak, 28 februar 2012 09:16

U preduzeću Thinkologies implementirana je računarska mreža sa 34 priključna mesta. Postavljen je orman sa pasivnom i aktivnom mrežnom opremom. Ugrađeno je približno 900 m SFTP kabla cat 6. Kabel je postavljen u PO kanalice(50 m). Nakon postavljanja opreme izvršeno je testiranje linija. Pogledajte izveštaj sa testa.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sledeća > Kraj >>

Strana 6 od 9